Follow
Jarosław Gielniak
Jarosław Gielniak
Verified email at put.poznan.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Moisture in cellulose insulation of power transformers-statistics
J Gielniak, A Graczkowski, H Moranda, P Przybylek, K Walczak, ...
IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation 20 (3), 982-987, 2013
602013
Fire safety and electrical properties of mixtures of synthetic ester/mineral oil and synthetic ester/natural ester
G Dombek, J Gielniak
IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation 25 (5), 1846-1852, 2018
432018
Analysis of gas generated in mineral oil, synthetic ester, and natural ester as a consequence of thermal faults
P Przybylek, J Gielniak
IEEE Access 7, 65040-65051, 2019
322019
Dielectric responses of new and aged transformer pressboard in dry and wet states
J Gielniak, C Ekanayake, K Walczak, A Graczkowski, S Gubanski
Proceedings of 2005 International Symposium on Electrical Insulating …, 2005
252005
Dielectric frequency response of cellulose samples with various degree of moisture content and aging
K Walczak, A Graczkowski, J Gielniak, H Morańda, H Mościcka-Grzesiak, ...
Przegląd Elektrotechniczny 1, 264-267, 2006
192006
Napowietrzana izolacja wysokonapięciowa w elektroenergetyce
i inni Pohl Z. (redaktor), Gielniak J.
Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2003
16*2003
Oil resistance at different phases of bridge mechanism development at direct voltage
JGM Ossowski, KWH Moronda, HM Grzesiak
XIII International Symposium on High Voltage Engineering Netherlands, 2003
152003
Fire safety and electrical properties of mineral oil/synthetic ester mixtures
G Dombek, J Gielniak, R Wroblewski
2017 International Symposium on Electrical Insulating Materials (ISEIM) 1 …, 2017
142017
Does the degree of cellulose polymerization affect the dielectric response?
J Gielniak, A Graczkowski, H Moscicka-Grzesiak
Dielectrics and Electrical Insulation, IEEE Transactions on 18 (5), 1647-1650, 2011
142011
Influence of impregnating liquids on dielectric response of impregnated cellulose insulation
A Graczkowski, J Gielniak
2010 10th IEEE International Conference on Solid Dielectrics, 1-4, 2010
142010
Influence of thermal ageing on dielectric response of oil-paper insulation
Gielniak J., Graczkowski A., Gubanski S., Morańda
Materials Science-Poland, 1199-1205, 2009
142009
Dielectric response of oil-paper insulation systems of large moisture and temperature in homogeneity
J Gielniak, M Ossowski
Proceedings of the XIVth International Symposium on High Voltage Engineering …, 2005
122005
Assessment of Insulation State of Power Transformer after 35 years of Operation Using Different Diagnostic Methods
K Walczak, A Graczkowski, J Gielniak, S Gubanski, H Moscicka-Grzesiak
International Symposium on High Voltage Engineering, 2005
102005
Analiza FDS w ocenie zawilgocenia izolacji transformatorów
K Walczak, J Gielniak, A Graczkowski, H Morańda
Pomiary Automatyka Kontrola 10, 727-729, 2008
82008
Warunki wystąpienia „bubble effect” w transformatorze o izolacji papierowo olejowej
NS Gielniak J., Morańda H., Ossowski M. Przybyłek P
Konferencja Naukowo-Techniczna Kołobrzeg-Dzwirzyno, 120-122, 2005
8*2005
Concentration analysis of gases formed in mineral oil, natural ester, and synthetic ester by discharges of high energy
P Przybyłek, J GielniAk
Eksploatacja i Niezawodność 20 (3), 435-442, 2018
72018
Porównanie wyników oceny zawilgocenia izolacji papierowo-olejowej uzyskanych przy użyciu metod fizykochemicznych i opartych na odpowiedzi dielektrycznej
A Graczkowski, J Gielniak, P Przybylek, J Szymański, K Walczak, ...
Przegląd Elektrotechniczny Konferencje, VIII Ogólnopolskie Sympozjum …, 2006
72006
Investigation of Distribution Transformers Vibrations in Terms of Core and Winding Condition Assessment
J Gielniak, M Czerniak
Energies 15 (1), 13, 2021
62021
Temperature Distribution in the Insulation System of Condenser-Type HV Bushing—Its Effect on Dielectric Response in the Frequency Domain
K Walczak, J Gielniak
Energies 14 (13), 4016, 2021
62021
Lighting control algorithms in a school venue using KNX system
S Sowa, J Gielniak
Electrical Engineering 96, 153-162, 2018
62018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20